Vid sjukdom av ditt barn

Vid barnets/elevens sjukdom är det allmäntillståndet som avgör om barnet/eleven kan vara på förskolan/pedagogisk omsorg eller fritidshemmet.

Vid förälders och syskons sjukdom får barnet vara i verksamheten som tidigare under de första 30 dagarna. Vid sjukskrivning längre än 30 dagar ska förskolechef/rektor kontaktas för att avgöra den fortsatta vistelsetidens omfattning.

Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn