Modersmål

Oskarshamns kommun erbjuder modersmålsundervisning till skolbarn och modersmålstöd till barn i förskola och förskoleklass som har ett annat modersmål
än svenska.

  • För att få delta i modersmålsundervisning ska eleven ha grundläggande kunskaper i språket!*
  • För att anordna modersmålsundervisning krävs att minst fem elever ur samma språkgrupp har anmält sig till modersmålsundervisningen*.

    * För vissa språk (finska, samiska, meänkieli, romani chib eller jiddisch) gäller särskilda villkor, liksom för adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska.

Varför modersmålsundervisning?

  • Deltagande under längre tid och med god kvalitet ger effekt. Eleverna når högre meritvärden.
  • Det underlättar inlärningen av ett nytt språk.
  • Det gör det lättare för eleven att uttrycka sina tankar, åsikter och känslor.
  • Modersmålet ger meritvärde inför valet till gymnasiet

Kontakta oss

Bildningsförvaltningen
Tfn: 0491–880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Carl-Axel Hallberg
Rektor Träningskolan & Oskarshamns Grundsärskola
Tfn: 0491–886 25