Om våra stängningsdagar

För att ge personalen möjlighet till gemensam utveckling stänger förskola och fritidshem fyra dagar per år. Stängningsdagarna förläggs i första hand samtidigt med skolans studiedagar.

2020 har vi stängt följande dagar:

  • 8 januari
  • 20 maj
  • 10 augusti
  • 11 augusti

Förälder som har behov av plats i förskola eller fritidshem anmäler det till förskolerektor/rektor, plats erbjuds vid annan förskola eller fritidshem.