Studie och yrkesvägledning

Vägledning är en process för att varje elev ska få tillräckligt med kunskap och information för att göra ett väl underbyggt val inför framtida studie- och yrkesval. I denna process ingår att identifiera och formulera dina¨behov, intressen och förutsättningar. I SYV-planerna för de olika skolorna beskrivs arbetet med hur skolan arbetar för att ge eleverna så bra förutsättningar som möjligt för att hantera frågor som rör val av studier och yrken.

Bildningsförvaltningen
Postadress:
Box 707
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Agneta Andersson
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491 - 884 63

Blå Jungfruns skolområde Vallhallaskolan

Sofia Lindster
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491 - 883 74

Döderhults skolområde Rödsleskolan

Vakant Vakant
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491 - 76 48 50

Enegatans skolområde Kristinebergskolan

Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn