Frånvaroanmälan av elev - Skola 24

Som vårdnadshavare och som myndig elev är man ansvarig för att meddela om elev inte kommer till skolan. Myndig elev ansvara för att meddela sin egen frånvaro.
Man ringer på morgonen före klockan 8:00 till den automatiska telefonsvaren.

För att anmäla frånvaro ring 0515 - 777 610

Talsvar ber dig att knappa in elevens personnummer och följ sedan instruktionerna.

Problem med frånvarorapporteringen? Kontakta elevens skola.


De skolor som ej är med i Skola 24 har en särskild överenskommelse med vårdnadshavare om hur frånvaroanmälan ska gå till. 

Gäller följande skolor:

Rödsleskolan F-3
Bockaraskolan F-3
Grundsärskolan Fyren

Kontakta oss

Bildningsförvaltningen
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn