Skolavslutning grundskolan 2019

Nedan finns information om skolavslutningen på våra grundskolor i Oskarshamns kommun samt information kring bussarna hem.
Skolavslutningen är den 14 juni om inget annat datum anges nedan.

 

1. Bockaraskolan 

Skoldag är 8.10-11.30 och taxi går hem 11.45

Plats: Bockara kyrka

Avslutningen börjar i kyrkan kl.10.30

 

2. Fårboskolan & Figeholmskolan

Plats: Misterhultskyrkan

Avslutningen börjar i kyrkan kl.10.00

Åker tillbaka till skolorna kl.11.45 och skolskjutsen beräknas gå hem kl.12.20

 

3. Kristinebergskolan & Träningsskolan

Klasserna ställer upp på skolgården 15 minuter innan, för att gemensamt gå till idrottshallen. Eleverna släpps in först och därefter anhöriga i mån av plats.

08.40 - 09.30  Årskurs F-3

10.00 - 10:45  Årskurs 4-6

11.30 - 12:30  Årskurs 7-9

Träningskolan

Torsdagen den 13 juni kl.13.00 i Träningskolans lokaler

 

4. Kristdalaskolan

Skoldag är 8.15-11.30 och taxi går hem 11.30

Plats: Kristdala kyrka

Avslutning börja i kyrkan kl.10.30

 

5. Norra skolan

Plats: Missionskyrkan

09.00 Årskurs F-2

10.00 Årskurs 3-6

 

6. Påskallavikskolan

Eleverna släpps in först och därefter anhöriga i mån av plats.

Plats: Påskallaviks kyrka

08.15 Årskurs 4-6

09.15 Årskurs F-3 

 

7. Rödsleskolan

Eleverna släpps in först och därefter anhöriga i mån av plats.

Plats: Döderhults kyrka

08.30 Årskurs F-3

09.45 Årskurs 4-6

11.00 Årskurs 7-9

 

8. Saltvikskolan

Plats: Saltviks missionshus

09.00 - 09.45 Samtliga årskurser

 

9. Vallhallaskolan

Eleverna släpps in först och därefter anhöriga i mån av plats.

Plats: Oskarhamns stadskyrka

08.30 - 09.15 Årskurs F-6

09.45 - 10.30 Årskurs 7-9

 

10. Bussar hem på skolavslutningsdagen

Rödsleskolan

  • Extratur linje 45, 13.00 Rödsleskolan – Fårbo och Figeholm. Taxi möter upp vid Fårbo centrum 13.30 och kör linje 37 och 44 för de elever som meddelat behov.
  • Extratur linje 52, 13.00 Rödsleskolan - Kristdala. Taxi möter för de elever som meddelat behov.
  • Extratur linje 53, 13.00 Rödsleskolan - Bråbo. Taxi möter för de elever som meddelat behov.
  • Extratur linje från Rödsleskolan – Oskarshamns centrum klockan 13:00 för vidare busstransport.
  • Ordinarie linje 155, 14.00 från Oskarshamns centrum mot Bockara.

Kristinebergskolan

  • Ordinarie linje 701, 13:00 eller 13:30 från Kristineberg Centrum till Oskarshamn centrum.
  • Ordinarie linje 169, 13.45 från Oskarshamn centrum mot Påskallavik/Emsfors

Vallhallaskolan

  •  Extratur linje 45, 11.50 Oskarshamn centrum – Fårbo centrum 12.05 och Figeholm 12.15. Taxi möter upp vid Fårbo centrum 12.05 och kör linje 37 och 44 för de elever som meddelat behov.
  • Extratur från Oskarshamns centrum till Saltvik klockan 11:50. Taxi möter för de elever som meddelat behov.