Elevhälsa

Elevhälsans viktigaste uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. 
Att trivas och må bra i skolan är en förutsättning för goda studieresultat. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever. Elevhälsans generella och individuella insatser.

Kontakta oss

Bildningsförvaltningen
Tfn: 0491–880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Marita Jonsson
Tillförordnad Verksamhetschef elevhälsan
Tfn: 0491-882 32
Birgitta Torstensson
Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats, Skolläkare
Tfn: 0491-884 53