Skoldatatek

Välkommen till skoldatateket i Oskarshamn

Skoldatateket är en verksamhet där specialpedagogisk kompetens kopplas samman med IT-inriktat stöd till elever med dyslexi, läs- och skrivsvårigheter och/eller koncentrationsproblematik.

Skoldatateket vänder sig till grundskolan och gymnasiet. Vi provar ut lämpliga alternativa verktyg (till exempel dator, programvara, mp3 och kringutrustning) som kan användas i skolarbetet.

Syftet är att ge eleverna större möjligheter att med stöd av de alternativa verktygen bli mer självständiga i sitt lärande samt i högre grad uppnå de nationella målen som finns i läroplanen.

IT och alternativa verktyg ska även innebära inkluderande lösningar som hjälper eleverna till ökad måluppfyllelse.

Skoldatateket erbjuder

  • Individuell utprovning av alternativa verktyg till elever.
  • Utbildning i alternativa verktyg till elever och pedagoger/arbetslag.
  • Vägledning i användning av alternativa verktyg till elever och pedagoger/arbetslag samt vårdnadshavare.

Kontakta oss

Bildningsförvaltningen
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Nenita Thörn
Verksamhetschef elevhälsan
Tfn: 0491-883 60