Vaccination

Alla elever erbjuds vaccinationer inom det svenska vaccinationsprogrammet genom skolhälsovården.

Innan ett barn vaccineras måste vårdnadshavarna informeras och ge ett gemensamt samtycke.

Årskurs 2: (ålder 6-8 år) Vaccination mot: Mässling, påssjuka och röda hund

Årskurs 5: (10-12 år) Vaccination mot: HPV (gäller endast flickor)

Årskurs 8: (ålder 14-16 år) Vaccination mot: Difteri, stelkramp, kikhosta (gäller barn födda 2002 eller senare)

 

Vill du veta mer om vaccinationer, så finns ytterligare information på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Kontakta oss

Birgitta Torstensson
Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats, Skolläkare
Tfn: 0491-884 53
Anne Löfqvist
Skolsköterska - Vallhallaskolan F-6
Tfn: 0491-884 67
Cecilia Nilsson
Skolsköterska - Påskallaviksskolan, Vallhallaskolan 7-9
Tfn: 0491-883 76
Erica Johansson Bergsten
Skolsköterska - Kristdalaskolan, Rödsleskolan 7-9
Tfn: 0491-76 44 67
Helena Wallman
Skolsköterska - Oscarsgymnasiet
Tfn: 0491-76 45 25
Inger Hedlund-Lingerud
Skolsköterska - Kristinebergskolan F-3 och 7-9, Träningsskolan
Tfn: 0491-76 44 27
Jenny Pettersson
Skolsköterska - Kristinebergskolan 4-6
Tfn: 0491-886 19
Linda Axelsson
Skolsköterska - Bockaraskolan, Grundsärskolan, Rödsleskolan F-6
Tfn: 0491-886 18
Anna-Carin Thoresson
Skolsköterska - Oscarsgymnasiet
Tfn: 0491-76 45 26
Siv Svensson
Skolsköterska - Norra skolan, Saltviksskolan, Fårboskolan, Figeholmskolan
Tfn: 0491-76 44 12