Vaccination

Alla elever erbjuds vaccinationer inom det svenska vaccinationsprogrammet genom skolhälsovården.

Innan ett barn vaccineras måste vårdnadshavarna informeras och ge ett gemensamt samtycke.

Årskurs 2: (ålder 6-8 år) Vaccination mot: Mässling, påssjuka och röda hund

Årskurs 5: (10-12 år) Vaccination mot: HPV (gäller endast flickor)

Årskurs 8: (ålder 14-16 år) Vaccination mot: Difteri, stelkramp, kikhosta (gäller barn födda 2002 eller senare)

 

Vill du veta mer om vaccinationer, så finns ytterligare information på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Birgitta Torstensson
Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats, Skolläkare
Tfn: 0491-884 53
Anne Löfqvist
Skolsköterska, Introduktionsskolan, Vallhallaskolan F-6
Tfn: 0491-884 67
Cecilia Nilsson
Skolsköterska, Påskallaviksskolan, Vallhallaskolan 7-9
Tfn: 0491-883 76
Erica Johansson Bergsten
Skolsköterska, Kristdalaskolan, Rödsleskolan 7-9
Tfn: 0491-76 44 67
Helena Wallman
Skolsköterska, Oscarsgymnasiet
Tfn: 0491-76 45 25
Inger Hedlund-Lingerud
Skolsköterska, Kristinebergskolan F-3 och 7-9, Träningsskolan
Tfn: 0491-76 44 27
Jenny Pettersson
Skolsköterska, Kristinebergskolan 4-6
Tfn: 0491-886 19
Linda Axelsson
Skolsköterska, Bockaraskolan, Grundsärskolan, Rödsleskolan F-6
Tfn: 0491-886 18
Lise-lotte Hagman
Skolsköterska, Oscarsgymnasiet
Tfn: 0491-76 45 76
Anna-Carin Thoresson
Skolsköterska, Oscarsgymnasiet, Figeholmsskolan, Fårboskolan
Tfn: 0491-76 45 26
Siv Svensson
Skolsköterska, Norra skolan, Saltviksskolan
Tfn: 0491-76 44 12
Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn