Fritidshem A-Ö

Fritidshemmen tar emot barn under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under lov då vårdnadshavare studerar eller arbetar. Fritidshemmens uppgift är att komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. På varje skola finns ett eller flera fritidshem.

Ansökan om plats görs via E-tjänst förskola och fritidshem, se till höger.

I Oskarshamns kommun finns följande fritidshem.

A - K

Björnens fritidshem | Kristinebergskolan

Ejderns fritidshem | Norra skolan

Ekans fritidshem | Rödsleskolan

Fregattens fritidshem | Rödsleskolan

Grävlingens fritidshem |Kristinebergskolan

Gölkärrets fritidshem | Kristinebergskolan

Hägerns fritidshem | Norra skolan

Hökens fritidshem | Vallhallaskolan


K - R

Kungsörnens fritidshem | Träningskolan

Lammets fritidshem | Fårboskolan

Näsets fritidshem | Påskallavikskolan

Regnbågens fritidshem | Kristdalaskolan

Rävens fritidshem | Kristinebergskolan


S - Ö

Saltviks fritidshem | Saltvikskolan

Skutans fritidshem | Figeholmskolan

Spängets fritidshem | Påskallavikskolan

Talldungens fritidshem | Bockaraskolan

Tärnans fritidshem | Norra skolan

Vargens fritidshem | Kristinebergskolan

Viggens fritidshem | Norra skolan

Örnets fritidshem | Vallhallaskolan

 

Kontakta oss

Björnens fritidshem
Tfn: 0491-76 44 45
Ejderns fritidshem
Tfn: 0491-76 49 17, 0491-76 49 00
Besöksadress:
Länsmannsängen 6
Ekans fritidshem
Tfn: 0491 - 76 48 96
Fregattens fritidshem
Tfn: 0491 - 76 48 57
Grävlingens fritidshem
Tfn: 0491-76 44 40
Gölkärrets fritidshem
Tfn: 0491-76 48 97
Hägerns fritidshem
Tfn: 0491- 76 49 25, 0491-76 49 18
Besöksadress:
Hemvägen 6
Hökens fritidshem
Tfn: 0491-76 49 11
Lammets fritidshem
Tfn: 0491 - 76 49 66
Näsets fritidshem
Tfn: 0491-76 49 57
Besöksadress:
Kustvägen 5
Regnbågens fritidshem
Tfn: 0491 - 76 49 76
Rävens fritidshem
Tfn: 0491- 76 44 55
Saltviks fritidshem
Tfn: 0491-76 49 40, 0491-76 49 42
Skutans fritidshem
Tfn: 0491-76 49 69
Spängets fritidshem
Tfn: 0491-76 49 57
Besöksadress:
Kustvägen 5
Talldungens fritidshem
Tfn: 0491- 76 49 47
Tärnans fritidshem
Tfn: 0491-887 19, 0491-76 49 27
Vargens fritidshem
Tfn: 0491-76 41 91
Viggens Fritidshem
Tfn: 0491-76 49 21, 0491-76 44 71