Skolval och byte av skola

Anmäl alltid till expeditionen om du flyttar!

Om en elev flyttar ut från en skola under läsåret är det viktigt att du som vårdnadshavare meddelar skolans expedition så att skolassistenten kan göra en utflyttningsanmälan till rätt skola. Du berättar också för barnets lärare om flytten.

Elev som flyttar ut från skolans upptagningsområde men önskar gå kvar på skolan MÅSTE ansöka om att få gå kvar. Blankett finns här till höger eller fås från skolans expedition.

Om vårdnadshavare vill att elev som är folkbokförd i annan kommun ska gå på en skola i Oskarshamns kommun görs, efter samtal med berörd rektor, en ansökan till Oskarshamns kommun. Blankett finns till höger.

Nyinflyttad!

När en elev flyttar in till ett upptagningsområdet går det oftast till så att vårdnadshavaren ringer till skolans expedition eller direkt till rektor. Vårdnadshavaren får fylla i en ansökan om skoltillhörighet och därefter beslutar skolledningen i vilken klass eleven skall placeras. Rektor och lärare tar kontakt med avlämnande skola för överlämning.

Elever som är folkbokförd i annan kommun!

Informationen hittar man på sida Ansökan om mottagande för barn/elev från annan kommun

 

SKOLVAL till förskoleklass höstterminen 2018 

Vår e-tjänst för skolvalet till förskoleklass är stängt för höstterminen 2018.

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Detta innebär att alla barn som är födda 2012 har skolplikt och vårdnadshavare ska därmed göra ett skolval inför skolstarten.
Läs gärna mer på Skolverkets hemsida: www.skolverket.se/skolformer/forskoleklass

Barn har en anvisad skola utifrån det upptagningsområde som finns och det grundas på folkbokföringsadress. I skolvalet har ni som vårdnadshavare möjlighet att påverka ert barns skolplacering, har ni önskemål om att ert barn ska börja i en annan skola än den anvisade skolan görs det i skolvalet.

I skolvalet väljer du som vårdnadshavare vilken grundskola ditt barn ska börja i förskoleklass. Fritidshem erbjuds vid samma skola barnet kommer gå.

Besked om skolplacering lämnas i början av april. Utskick görs via vår e-tjänst, där följer man även sina ärenden.

SKOLSKJUTS

Rätten till skolskjuts kan påverkas vid val av annan skola än den anvisade skolan utifrån folkbokföringsadress. Mer information och ansökan om skolskjuts finns på Skolskjuts till kommunala skolor.