Skolval och byte av skola

Anmäl alltid till expeditionen om du flyttar!

Om en elev flyttar ut från en skola under läsåret är det viktigt att du som vårdnadshavare meddelar skolans expedition så att skolassistenten kan göra en utflyttningsanmälan till rätt skola. Du berättar också för barnets lärare om flytten.

Elev som flyttar ut från skolans upptagningsområde men önskar gå kvar på skolan MÅSTE ansöka om att få gå kvar. Blankett finns här till höger eller fås från skolans expedition.

Om vårdnadshavare vill att elev som är folkbokförd i annan kommun ska gå på en skola i Oskarshamns kommun görs, efter samtal med berörd rektor, en ansökan till Oskarshamns kommun. Blankett finns till höger.

Nyinflyttad!

När en elev flyttar in till ett upptagningsområdet går det oftast till så att vårdnadshavaren ringer till skolans expedition eller direkt till rektor. Vårdnadshavaren får fylla i en ansökan om skoltillhörighet och därefter beslutar skolledningen i vilken klass eleven skall placeras. Rektor och lärare tar kontakt med avlämnande skola för överlämning.

Elever som är folkbokförd i annan kommun!

Informationen hittar man på sida Ansökan om mottagande för barn/elev från annan kommun

 

SKOLVAL till förskoleklass höstterminen 2018

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Detta innebär att alla barn som är födda 2012 har skolplikt och vårdnadshavare ska därmed göra ett skolval inför skolstarten.
Läs gärna mer på Skolverkets hemsida: www.skolverket.se/skolformer/forskoleklass

Barn har en anvisad skola utifrån det upptagningsområde som finns och det grundas på folkbokföringsadress. I skolvalet har ni som vårdnadshavare möjlighet att påverka ert barns skolplacering, har ni önskemål om att ert barn ska börja i en annan skola än den anvisade skolan görs det i skolvalet.

SKOLVAL TILL FÖRSKOLEKLASS – NU EN E-TJÄNST

Från och med år 2018 görs skolvalet till förskoleklass via e-tjänst på Oskarshamns kommuns hemsida. Tjänsten kräver att man har e-legitimation.

I skolvalet väljer du som vårdnadshavare vilken grundskola ditt barn ska börja i förskoleklass. Fritidshem erbjuds vid samma skola barnet kommer gå.

Gör så här:

1. Logga in via E-tjänst förskola och utbildning
2. Klicka på "Min sida" och "Mina ärenden"
3. Under "Ärenden att besvara" finns skolvalet. Följ sedan instruktionerna.

Skolvalet är öppet under perioden 2018-02-19 till 2018-03-12.
Besked om skolplacering lämnas i början av april. Utskick görs via vår e-tjänst, där följer man även sina ärenden.

Observera att samtliga vårdnadshavare till barnet måste godkänna valet med sin
egen e-legitimation. Om en vårdnadshavare går in gör skolvalet behöver alltså även den andra vårdnadshavaren gå in och godkänna för att valet ska anses genomfört. Om endast en vårdnadshavare godkänner valet går en påminnelse ut via e-post.

SKOLSKJUTS

Rätten till skolskjuts kan påverkas vid val av annan skola än den anvisade skolan utifrån folkbokföringsadress. Mer information och ansökan om skolskjuts finns på Skolskjuts till kommunala skolor.

MODERSMÅL

Ansökan om modersmålsundervisning sker på särskild blankett
Skicka in ansökan senast den 23 mars till:
Bildningsförvaltningen, Modersmål, Box 706, 572 28 Oskarshamn

Vid frågor kring modersmålsundervisning kontakta Carl-Axel Hallberg, 0491-886 25

Mer information och ansökan om modersmål finns på Modermål