Skolval 2019

SKOLVAL till förskoleklass höstterminen 2019

Vår e-tjänst för skolvalet till förskoleklass är öppet 1 till 24 februari 2019.


Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Detta innebär att alla barn som är födda 2013 har skolplikt och som vårdnadshavare ska man därmed göra ett skolval inför skolstarten.
Läs gärna mer på Skolverkets hemsida: www.skolverket.se/skolformer/forskoleklass

Barn har en anvisad skola utifrån det upptagningsområde som finns och det grundas på folkbokföringsadress. I skolvalet har ni som vårdnadshavare möjlighet att påverka ert barns skolplacering, har ni önskemål om att ert barn ska börja i en annan skola än den anvisade skolan görs det i skolvalet.

Informationsbrev skickas hem till vårdnadshavare inför skolvalet till förskoleklass.

Besked om skolplacering lämnas i april. Utskick görs via vår e-tjänst, där följer man även sina ärenden.

Har barnet två vårdnadshavare behöver båda godkänna skolvalet.

 

Ansökan om Fritidshemsplacering

I samband med skolvalet kan du som vårnadshavare ansöka om plats på fritidshem. 
Om behovet av fritidshemsplacering uppstår efter att ni gjort skolvalet i e-tjänsten och tjänsten stängts, kan en separat ansökan om fritids göras i e-tjänsten så snart beskedet om skolplacering lämnats.

En fritidshemsplacering erbjuds elev i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete och studier. 
Fritidshems platsen är avgiftsbelagd och verksamheten tillämpar maxtaxa.


Skolskjuts

För att ansökan om skolskjuts vänligen gå till Mina sidor och sök på Skolskjuts. Mer information om skolskjuts finns på sidan Skolskjuts till kommunala skolor.

Rätten till skolskjuts kan påverkas vid val av annan skola än den anvisade skolan. 

 

Behöver du hjälp med ditt skolval?
Vänligen kontakta Servicecenter på 0491-880 00 eller via besök på stadshuset.