Skolvalet 2018

SKOLVAL till förskoleklass höstterminen 2018

Vår e-tjänst för skolvalet till förskoleklass är stängd för året.

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Detta innebär att alla barn som är födda 2012 har skolplikt och vårdnadshavare ska därmed göra ett skolval inför skolstarten.
Läs gärna mer på Skolverkets hemsida: www.skolverket.se/skolformer/forskoleklass

Barn har en anvisad skola utifrån det upptagningsområde som finns och det grundas på folkbokföringsadress. I skolvalet har ni som vårdnadshavare möjlighet att påverka ert barns skolplacering, har ni önskemål om att ert barn ska börja i en annan skola än den anvisade skolan görs det i skolvalet.

I skolvalet väljer du som vårdnadshavare vilken grundskola ditt barn ska börja i förskoleklass. Fritidshem erbjuds vid samma skola barnet kommer gå.

Besked om skolplacering lämnas i början av april. Utskick görs via vår e-tjänst, där följer man även sina ärenden.

SKOLSKJUTS

Rätten till skolskjuts kan påverkas vid val av annan skola än den anvisade skolan utifrån folkbokföringsadress. Mer information och ansökan om skolskjuts finns på Skolskjuts till kommunala skolor.