Val och byte av skola

Anmäl alltid till expeditionen om du flyttar!

Om en elev flyttar ut från en skola under läsåret är det viktigt att du som vårdnadshavare meddelar skolans expedition så att skolassistenten kan göra en utflyttningsanmälan till rätt skola. Du berättar också för barnets lärare om flytten.

Elev som flyttar ut från skolans upptagningsområde men önskar gå kvar på skolan MÅSTE ansöka om att få gå kvar. Blankett finns här till höger eller fås från skolans expedition.

Om vårdnadshavare vill att elev som är folkbokförd i annan kommun ska gå på en skola i Oskarshamns kommun görs, efter samtal med berörd rektor, en ansökan till Oskarshamns kommun. Blankett finns till höger.

Nyinflyttad!

När en elev flyttar in till ett upptagningsområdet går det oftast till så att vårdnadshavaren ringer till skolans expedition eller direkt till rektor. Vårdnadshavaren får fylla i en ansökan om skoltillhörighet och därefter beslutar skolledningen i vilken klass eleven skall placeras. Rektor och lärare tar kontakt med avlämnande skola för överlämning.

Elever som är folkbokförd i annan kommun!

Informationen hittar man på sida Ansökan om mottagande för barn/elev från annan kommun