Studie- och yrkesvägledning

Vägledning är en process för att varje elev ska få tillräckligt med kunskap och information för att göra ett väl underbyggt val inför framtida studie- och yrkesval. I denna process ingår att identifiera och formulera dina¨behov, intressen och förutsättningar. I SYV-planerna för de olika skolorna beskrivs arbetet med hur skolan arbetar för att ge eleverna så bra förutsättningar som möjligt för att hantera frågor som rör val av studier och yrken.

Kontakta din studie- och yrkesvägledare på din skola för mer information.

Kontakta oss

Bildningsförvaltningen
Tfn: 0491–880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Agneta Andersson
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491 - 884 63

Placerad på Vallhallaskolan

Sofia Lindster
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491 - 883 74

Placerad på Rödsleskolan

Sabina Jönsson
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491 - 76 44 26

Placerad på Kristinebergskolan

Anders Håkansson
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491-76 45 15

Placerad på Oscarsgymnasiet

Ellen Bronkhorst
Studie- och yrkesvägledare
Tfn: 0491-885 93

Placerad på VUX på Oscarsgymnasiet