Unikum

Grundskolorna i Oskarshamns kommun använder det webbaserade verktyget Unikum för att stödja arbetet med elevernas individuella utvecklingsplaner (IUP) med skriftliga omdömen. Pedagog, elev och vårdnadshavare kan på så sätt enkelt nå och hålla sig uppdaterade kring IUP.

I dagsläget nås Unikum via en personlig inloggning, vilket enligt 13§ Personuppgiftslagen (PuL) är tillräckligt då varken IUP eller skriftliga omdömen innehåller känslig information som exempelvis uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, hälsa eller religiös övertygelse.

Arbete med en ännu säkrare inloggning, en så kallad stark autenstiering, har dock påbörjats.

- Vi uppfyller de krav som finns i dagsläget, men väljer ändå att satsa på en lösning för säkrare inloggning då detta ligger i linje med kommunens satsning på andra E-tjänster, säger kommunens IT-chef Tomas Karlsson.

 

Kontakta oss

Bildningsförvaltningen
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn