Komvux

Du är välkommen att börja läsa hos oss på Komvux från och med första juli det år du fyller 20 år och är folkbokförd i Oskarshamns kommun.

Mail: komvux@oskarshamn.se

Hos oss kan du läsa:

  • Kurser på grundläggande nivå, på skolan och på distans
  • Kurser på gymnasial nivå, på skolan eller på distans

Komvux har nya yrkesutbildningar - 3 kommuner i samverkan!

Vi kommer att starta nya yrkesutbildningar i samverkan med Högsby och Mönsterås, läs mer i "Kursutbud 2017-2018" under Informationsmaterial.


Följande utbildningar kan du välja mellan i respektive kommun:

 OSKARSHAMN             MÖNSTERÅS                HÖGSBY                   
 Undersköterska            Undersköterska             Undersköterska          
 Bussförare  Barnskötare  Barnskötare
 Bagare  Elmontör  Svetsare
 Kock    

Hur ansöker du?

Under Informationsmaterial hittar du hela vårt kursutbud med ansöknings- och starttider. Under Blanketter hittar du ansökan till kurser och utbildningar i Oskarshamn. Till de övriga utbildningarna hänvisar vi till respektive kommuns/Komvux hemsida för mer information.

Kom ihåg att bifoga kopior på betyg när du söker. Är du folkbokförd i en annan kommun än Oskarshamn, lämnar du ansökan till din hemkommun. Sista ansökningsdag skiljer sig åt mellan olika kurser och utbildningar. Ansökningsblankett skickas eller lämnas till Komvux expedition.

Grundläggande utbildning

Vuxenutbildning på grundläggande nivå motsvarar grundskolan, upp till årskurs nio, och är anpassad efter vuxnas behov. Utbildningen riktar sig till dig som behöver komplettera eller repetera dina kunskaper innan du fortsätter på gymnasienivå. Vi erbjuder kurser i matematik, engelska, svenska och svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Du kan läsa kurser på grundläggande nivå samtidigt som du läser andra kurser på gymnasienivå.

Gymnasieutbildning kurser

Gymnasial vuxenutbildning motsvarar gymnasieskolans kurser. Du kan läsa en eller flera kurser samtidigt. Det är mycket viktigt att du börjar läsa på rätt nivå. Du utarbetar en egen studieplan tillsammans med vår studie- och yrkesvägledare.

Kommunal vuxenutbildning på gymnasialnivå vänder sig till vuxna som vill/har:

  • Avbrutit sina tidigare studier och vill återuppta dem
  • Behöver behörighet för vidare studier vid universitet och högskola
  • Behöver kompetens i en viss studieinriktning och eventuellt slutbetyg
  • Behöver kompetens för pågående eller kommande yrkesverksamhet
  • Vill läsa upp betyg från kurser på gymnasiet som du fått IG i

Distanskurser

Om du arbetar heltid och inte kan studera på skolan kan vi erbjuda kurserna på distans. Mer information om distansutbildningen kan du läsa genom att klicka på länken "Distansutbildning via Komvux" under Informationsmaterial.

Individuell studieplan

All som läser inom Komvux ska ha en individuell studieplan. Boka ett möte med vår studie- och yrkesvägledare för att tillsammans upprätta en individuell studieplan som du följer under hela din utbildningstid.

Komvux i Oskarshamn är ansluten till den nationella betygsdatabasen från och med 2015 och vi skickar kontinuerligt in elevernas betyg dit. Betygsdatabasen är knuten till Antagning.se.

Kontakta oss

Komvux, Lärvux och SFI
Postadress:
Box 708
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Stengatan 21 (Korridor 6)
572 55 Oskarshamn
Bengt Bobeck
Rektor Enhet C
Tfn: 0491 - 76 45 04
Eva-Marie Lundqvist
Studie- och yrkesvägledare, vikarie för Ellen Bronkhorst
Tfn: 0491-885 93
Mari Svensson
Administratör
Tfn: 0491 - 885 27