Komvux

Komvux

Du är välkommen att börja läsa på Komvux hos oss från och med första juli det år du fyller 20 år och är folkbokförd i Oskarshamn kommun.

Mail: komvux@oskarshamn.se

Hos oss kan du läsa:

  • Kurser på grundläggande nivå, på skolan och på distans
  • Kurser på gymnasial nivå, på skolan eller på distans

Komvux har nya yrkesutbildningar - 3 kommuner i samverkan!
Vi kommer att starta nya yrkesutbildningar i samverkan med Högsby och Mönsterås, läs mer i vår folder- 3 Kommuner i Samverkan.


Följande utbildningar kan du välja mellan i respektive kommun:

 OSKARSHAMN           

 MÖNSTERÅS              

 HÖGSBY                   

 Undersköterska          

 Undersköterska           

 Undersköterska          

 Bussförare

 Barnskötare

 Barnskötare

 Bagare

 Elmontör

 Svetsare

 Kock

 

 

 

Mer information om respektive utbildning finns i våra informationsblad som du hittar i kolumnen: Blanketter. Flertalet av utbildningarna startar under höstterminen 2017, sista ansökningsdag 1 juni 2017!


Ansökan till utbildningarna Bussförare, Kock samt Bagare har du på baksidan av informationsblandet. Till de övriga utbildningarna hänvisar vi till respektive kommuns/Komvux hemsida för mer information.

Grundläggande utbildning

Vuxenutbildning på grundläggande nivå motsvarar grundskolan, upp till årskurs nio, och är anpassad efter vuxnas behov. Utbildningen riktar sig till dig som behöver komplettera eller repetera dina kunskaper innan du fortsätter på gymnasienivå. Vi erbjuder kurser i matematik, engelska, svenska och svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Du kan läsa kurser på grundläggande nivå samtidigt som du läser andra kurser på gymnasienivå.

Gymnasieutbildning kurser

Gymnasial vuxenutbildning motsvarar gymnasieskolans kurser. Du kan läsa en eller flera kurser samtidigt. Det är mycket viktigt att du börjar läsa på rätt nivå. Du utarbetar en egen studieplan tillsammans med vår studievägledare.

Kommunal vuxenutbildning på gymnasialnivå vänder sig till vuxna som vill/har:

  • Avbrutit sina tidigare studier och vill återuppta dem
  • Behöver behörighet för vidare studier vid universitet och högskola
  • Behöver kompetens i en viss studieinriktning och eventuellt slutbetyg
  • Behöver kompetens för pågående eller kommande yrkesverksamhet
  • Vill läsa upp betyg från kurser på gymnasiet som du fått IG i

Distanskurser

Om du arbetar heltid och inte kan studera på skolan kan vi erbjuda kurserna på distans.

Mer information om distansutbildning får du till höger genom att klicka på länken "Distansutbildning via Komvux" under Blanketter.

Individuell studieplan

All som läser inom Komvux ska ha en individuell studieplan. Boka ett möte med vår studie och yrkesvägledare för att tillsammans upprätta en individuell studieplan som du följer under hela din utbildningstid.

Komvux i Oskarshamn är ansluten till den nationella betygsdatabasen från och med 2015 och vi skickar kontinuerligt in elevernas betyg dit.Betygsdatabasen är knuten till Antagning.se.

Kontakta oss

Komvux, Lärvux och SFI
Besöksadress:
Stengatan 21 (Korridor 6)
572 55 Oskarshamn
Richard Berkeby
Rektor Enhet C
Tfn: 0491 - 76 45 04
Eva-Marie Lundqvist
Studie- och yrkesvägledare, vikarie för Ellen Bronkhorst
Tfn: 0491-88593
Mari Svensson
Administratör
Tfn: 0491 - 885 27