Grund- och gymnasiekurser på Komvux

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Är till för dig som behöver komplettera din utbildning på grundskolenivå. Du kanske har kortare utbildning än 9 år eller behöver repetera något eller några ämnen innan du fortsätter dina studier på gymnasienivå.

Vi har kurser i svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik mfl.
(kurserna i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik är indelade i 4 delkurser om 100-200 poäng/delkurs)

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Är till för dig som behöver komplettera din utbildning på gymnasienivå. Till exempel om du inte har en fullständig gymnasieutbildning, eller behöver komplettera den gymnasieutbildning du har för att få behörighet till högre utbildning.

Kurser på gymnasienivå                           Studiepoäng      Kursstart
Svenska 1, svenska som andraspråk 1 100 HT, VT

Svenska 2, svenska som andraspråk 2

100 HT, VT

Svenska 3, svenska som andraspråk 3

100 HT, VT

Engelska 5

100 HT, VT

Engelska 6

100 HT, VT

Matematik 1 (a, b, c)

100 HT

Matematik 2 (a, b, c)

100 VT

Naturkunskap 1a1

50 HT 10v

Naturkunskap 1a2

50 HT 10v

Samhällskunskap 1a1

50 HT

Samhällskunskap 1a2

50 VT
     

 

Kurserna sträcker sig över en 20-veckors period om inget annat anges. Observera att utbudet kan förändras och att kurser kan komma att ställas in vid för få sökande.

Heltidsstudier innebär att du studerar 400 gymnasiepoäng under en 20-veckorsperiod, eller 5 poäng per vecka; halvtidsstudier innebär att du studerar 200 gymnasiepoäng under en 20-veckorsperiod, eller 2,5 poäng per vecka.

Du fyller i studieansökan för de kurser du vill läsa och lämnar  till expeditionen eller till Studie- och yrkesvägledaren. Du kan även posta din ansökan.

Schema

Har du blivit antagen till studier HT 2020 kan du från mitten av augusti 2020 se ditt schema på Skola24

  • Välj skola/enhet: Oscarsgymnasiet
  • Ange ID: de två första bokstäverna i ditt förnamn samt de två första bokstäverna i ditt efternamn. Exempel: Kalle Svensson – KaSv