Grund- och gymnasiekurser

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Är till för dig som behöver komplettera din utbildning på grundskolenivå. Du kanske har kortare utbildning än 9 år eller behöver repetera något eller några ämnen innan du fortsätter dina studier på gymnasienivå.

Vi har kurser i svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik mfl.
(kurserna i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik är indelade i 4 delkurser om 100-200 poäng/delkurs)

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Är till för dig som behöver komplettera din utbildning på gymnasienivå. Till exempel om du inte har en fullständig gymnasieutbildning, eller behöver komplettera den gymnasieutbildning du har för att få behörighet till högre utbildning.

Kurser på gymnasienivå                          

Studiepoäng     

Kursstart

Svenska 1, svenska som andraspråk 1 100 HT19, VT20

Svenska 2, svenska som andraspråk 2

100 HT19, VT20
Svenska 3, svenska som andraspråk 3 100 HT19, VT20
Engelska 5 100 HT19, VT20
Engelska 6 100 HT19, VT20
Matematik 1 (a, b, c) 100 HT19
Matematik 2 (a, b, c) 100 VT20
Naturkunskap 1a1 50 HT19
Naturkunskap 1a2 50 HT19
Naturkunskap 2 100 VT20
Samhällskunskap 1a1 50 VT20
Samhällskunskap 1a2 50 VT20

 

Kurserna sträcker sig över en 20-veckors period om inget annat anges. Observera att utbudet kan förändras och att kurser kan komma att ställas in vid för få sökande.

Heltidsstudier innebär att du studerar 400 gymnasiepoäng under en 20-veckorsperiod, eller 5 poäng per vecka; halvtidsstudier innebär att du studerar 200 gymnasiepoäng under en 20-veckorsperiod, eller 2,5 poäng per vecka.

Du fyller i studieansökan för de kurser du vill läsa och lämnar in till komvuxexpeditionen eller till Studie- och yrkesvägledaren.

Kontakta oss

Ellen Bronkhorst
Studie - och Yrkesvägledare
Tfn: 0491- 885 93
Mari Svensson
Administratör
Tfn: 0491 - 885 27
Bengt Bobeck
Rektor Enhet C (EK, FT, Komvux)
Tfn: 0491 - 76 45 04