Grund- och gymnasiekurser

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Är till för dig som behöver komplettera din utbildning på grundskolenivå. Du kanske har kortare utbildning än 9 år eller behöver repetera något eller några ämnen innan du fortsätter dina studier på gymnasienivå.

Vi har kurser i svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik mfl.
(kurserna i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik är indelade i 4 delkurser om 100-200 poäng/delkurs)

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Är till för dig som behöver komplettera din utbildning på gymnasienivå. Till exempel om du inte har en fullständig gymnasieutbildning, eller behöver komplettera den gymnasieutbildning du har för att få behörighet till högre utbildning.

Kurser på gymnasienivå                          

Studiepoäng     

Kursstart

Svenska 1, svenska som andraspråk 1 100 HT18, VT18

Svenska 2, svenska som andraspråk 2

100 HT18, VT19
Svenska 3, svenska som andraspråk 3 100 HT18, VT19
Engelska 5 100 HT18, VT19
Engelska 6 100 HT18, VT19
Matematik 1 (a, b, c) 100 HT18
Matematik 2 (a, b, c) 100 VT19
Naturkunskap 1a1 50 HT18
Naturkunskap 1a2 50 HT18
Naturkunskap 2 100 VT19
Samhällskunskap 1a1 50 VT19
Samhällskunskap 1a2 50 VT19

 

Kurserna sträcker sig över en 20-veckors period om inget annat anges. Observera att utbudet kan förändras och att kurser kan komma att ställas in vid för få sökande.

Heltidsstudier innebär att du studerar 400 gymnasiepoäng under en 20-veckorsperiod, eller 5 poäng per vecka; halvtidsstudier innebär att du studerar 200 gymnasiepoäng under en 20-veckorsperiod, eller 2,5 poäng per vecka.

Du fyller i studieansökan för de kurser du vill läsa och lämnar in till komvuxexpeditionen eller till Studie- och yrkesvägledaren.