Lärvux

Lärvux är den särskilda utbildningen för vuxna och består av fristående kurser. De kurserna ska ge kunskaper och färdigheter motsvarande de som ges i grundsärskolan och i gymnasiesärskolan. Utbildningen erbjuder många och varierande kurser.

Exempel på kurser:

  • svenska
  • matematik
  • engelska
  • språk och kommunikation

Efter avslutad kurs ges betyg/intyg. I samtliga kurser får du lära dig att använda datorn som hjälpmedel.

Undervisningen sker i grupper och utgår från individuella studieplaner.

Studierna är kostnadsfria. Ersättning kan sökas för förlorad arbetsinkomst.

Komvux, Lärvux och SFI
Besöksadress:
Stengatan 21 (Korridor 6)
572 55 Oskarshamn
Mats Källenius
Lärare Lärvux
Tfn: 0491-76 45 23
Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn