Lärvux

Lärvux är den särskilda utbildningen för vuxna och består av fristående kurser. De kurserna ska ge kunskaper och färdigheter motsvarande de som ges i grundsärskolan och i gymnasiesärskolan. Utbildningen erbjuder många och varierande kurser.

Exempel på kurser:

  • svenska
  • matematik
  • engelska
  • språk och kommunikation

Efter avslutad kurs ges betyg/intyg. I samtliga kurser får du lära dig att använda datorn som hjälpmedel.

Undervisningen sker i grupper och utgår från individuella studieplaner.

Studierna är kostnadsfria. Ersättning kan sökas för förlorad arbetsinkomst.