Läs och skrivsvårigheter inom utbildning för vuxna

Kontakta vår specialpedagog om du:

  • har frågor om läs- och skrivsvårigheter
  • vill få en kartläggning/utredning av dina läs- och skrivsvårigheter
  • behöver individuella vägledning för att förbättra din läs- och skrivförmåga
  • behöver utveckla kompenserande strategier med stöd av alternativa verktyg för att kunna tillgodogöra dig lärandet

Ansvarig Fahria Eriksson, Specialpedagog, Komvux Oskarshamn 

Komvux, Lärvux och SFI
Besöksadress:
Stengatan 21 (Korridor 6)
572 55 Oskarshamn
Fahria Eriksson
Lärare och Specialpedagog
Tfn: 0491-885 87
Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn