Läs och skrivsvårigheter inom utbildning för vuxna

Kontakta vår specialpedagog om du:

  • har frågor om läs- och skrivsvårigheter
  • vill få en kartläggning/utredning av dina läs- och skrivsvårigheter
  • behöver individuella vägledning för att förbättra din läs- och skrivförmåga
  • behöver utveckla kompenserande strategier med stöd av alternativa verktyg för att kunna tillgodogöra dig lärandet

Ansvarig Fahria Eriksson, Specialpedagog, Komvux Oskarshamn 

Kontakta oss

Komvux, Lärvux och SFI
Postadress:
Box 708
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Stengatan 21
572 55 Oskarshamn
Fahria Eriksson
Lärare och Specialpedagog
Tfn: 0491-885 87