SFI - Svenska för invandrare

Utbildning i svenska för invandrare (SFI) är en grundläggande utbildning i det svenska språket. Utbildningen ger språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Vidare ska utbildningen ge vuxna invandrare som saknar läs- och skrivfärdigheter möjlighet att få sådana.

Hur ser utbildningen ut?

Utbildning i svenska för invandrare består av tre studievägar med fyra kurser, A, B, C och D samt en läs- och skrivinlärningskurs. Vilken studieväg du placeras i avgörs av tidigare utbildning, mål med studierna och vilken studietakt som passar dig bäst.

Efter en genomgången introduktionskurs placeras du i den studieväg som är lämplig för dig. Undervisningen kan kombineras med språkpraktik.

Studieväg 1 - Kurs A – B - För dig som har kort eller ingen skolbakgrund.

Studieväg 2 - Kurs B – C - För dig som tidigare har studerat grundskola eller gymnasium.

Studieväg 3 - Kurs C – D - För dig som tidigare har studerat på högskola eller universitet.

Kurser inom SFI startar regelbundet under året. Kurstiden kan variera från två till flera terminer, beroende på utbildningsbakgrund, förkunskaper och planerad studieväg.

Vem får delta i utbildning i svenska för invandrare?

  • Du som är folkbokförd i Oskarshamns kommun
  • Är minst 16 år
  • Saknar grundläggande kunskaper i svenska språket
  • Rätt att studera SFI har också EU-medborgare med uppehållsrätt.

Antagning sker kontinuerligt med cirka 8-10 veckors mellanrum. Du kan skriva ut ansökningsblanketten som du hittar här på sidan under Blanketter och lämna/skicka den till Komvux expedition. Du kan också komma till Komvux expedition och fylla i en ansökan. Du kan även ringa Komvux expedition på telefonnummer 0491-885 27 eller 0491-885 93, så skickar vi dig en anmälningsblankett.

Ekonomi

Det är gratis att studera på SFI. Du som studerar på SFI har inte rätt att söka studiestöd från CSN (Centrala Studiestödsnämnden).

Särskild prövning

Du som inte är inskriven på SFI men ändå vill göra nationellt slutprov i någon av SFI-kurserna, tag då kontakt med studie- och yrkesvägledare Eva-Marie Lundqvist på telefonnummer 0491-885 93.

Kontakta oss

Komvux, Lärvux och SFI
Postadress:
Box 708
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Stengatan 21 (Korridor 6)
572 55 Oskarshamn
Bengt Bobeck
Rektor Enhet C
Tfn: 0491 - 76 45 04
Eva-Marie Lundqvist
Studie- och yrkesvägledare, vikarie för Ellen Bronkhorst
Tfn: 0491-885 93
Mari Svensson
Administratör
Tfn: 0491 - 885 27