Studera på Komvux i en annan kommun

Är du skriven i annan kommun och vill studera i Oskarshamn?

Vill du läsa inom Komvux i Oskarshamn och är skriven i en annan kommun måste din hemkommun först bevilja ansökan. Du ska skicka en kopia på ansökan till din hemkommun. När din hemkommun godkänt din ansökan kan den behandlas av oss.

Är du skriven i Oskarshamn och vill studera i annan kommun?

Är du skriven i Oskarshamn och vill studera i en annan kommun skickar du ansökan till Komvux i Oskarshamn. Det är Komvux i Oskarshamn som beslutar om din ansökan kan godkännas och beslutet skickas sedan till den kommun du sökt utbildning.

 

Kontakta vår studievägledare för mer information och hjälp med ansökan.