Studie- och yrkesvägledning - utbildning för vuxna

Studieplanering

Kanske behöver du hjälp med att lägga upp en längre studieplan, eller komma fram till vilket yrke och vilken utbildning som skulle passa dig. Hos vår studie-och yrkesvägledare kan du få information kring allt som rör utbildningar, studiefinansiering, yrken och arbetsmarknad.

Studievägledaren hjälper dig med att lägga upp en individuell studieplan, både på kort och lång sikt som du sedan följer under din studietid. När du besöker studievägledaren ska du ta med dig dina tidigare betyg för att underlätta din studieplanering.

Studieplaneringen kan handla om

  • att kartlägga dina tidigare utbildningar, yrkeserfarenheter, språkkunskaper och meriter
  • individuell planering av dina studier utifrån dina behov och förutsättningar
  • behörighetskrav till olika utbildningar
  • ansökningstider
  • studieekonomiska frågor

 

Studievägledaren har Drop-in tider

TISDAGAR 13:00 - 15:00

FREDAGAR 10:00 - 12:00

Övriga tider endast bokade möten.

 

Kontakta oss

Komvux, Lärvux och SFI
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Stengatan 21
572 55 Oskarshamn
Lena-Maria Aronsson
Studie- och yrkesvägledare Program: Komvux, LärVux, SFI
Tfn: 0491-880 00
Anders Håkansson
Studie- och yrkesvägledare Program: Komvux, LärVux, SFI
Tfn: 0491-880 00