SFI - Svenska för invandrare

Utbildning i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i det svenska språket. Utbildningen ger språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Vidare ska utbildningen ge vuxna invandrare som saknar läs- och skrivfärdigheter möjlighet att få sådana.

Hur ser utbildningen ut?

Utbildning i svenska för invandrare består av tre studievägar med fyra kurser, A, B, C och D samt en läs- och skrivinlärningskurs. Vilken studieväg du placeras i avgörs av tidigare utbildning, mål med studierna och vilken studietakt som passar dig bäst.

Efter en genomgången introduktionskurs placeras du i den studieväg som är lämplig för dig. Undervisningen kan kombineras med språkpraktik.

Studieväg 1 - Kurs A – B. För dig som har kort eller ingen skolbakgrund.

Studieväg 2 - Kurs B – C. För dig som tidigare har studerat grundskola eller gymnasium.

Studieväg 3 - Kurs C – D. För dig som tidigare har studerat på högskola eller universitet

Kurser inom sfi startar regelbundet under året. Kurstiden kan variera från två till flera terminer, beroende på utbildningsbakgrund, förkunskaper och planerad studieväg.

Vem får delta i Utbildning i svenska för invandrare?

  • Du som är folkbokförd i Oskarshamns kommun.

  • Är minst 16 år

  • Saknar grundläggande kunskaper i svenska språket.

Rätt att studera sfi har också EU-medborgare med uppehållsrätt.

Ekonomi

Det är gratis att studera på SFI. Du som studerar på SFI har inte rätt att söka studiestöd från CSN(Centrala Studiestödsnämnden

Särskild prövning

Du som inte är inskriven på SFI men ändå vill göra nationellt slutprov i någon av SFI-kurserna, tag då kontakt med SYV Eva-Marie Lunqvist på telefonnummer 0491-885 93. Sista anmälningsdagen är 29 juli 2016.