Jourtelefoner

Felanmälan

Under kontorstid tar Servicecenter emot alla felanmälningar gällande

  • fastigheter
  • vatten och avlopp
  • gator och vägar
  • parker, skog och lekplatser
  • parkeringsautomater
  • bussväntkurer
  • gatubelysning

Övriga tider sker akut felanmälan till följande telefonnummer.

Socialjour - Sydostjouren

När inte övrig socialtjänst är tillgänglig är vår gemensamma socialjour Sydostjouren öppen. Du når Sydostjouren kvällar, nätter och helger via 020–45 39 00. Sydostjouren hanterar barn som far illa, våld inom familjen samt akut behov av vård för personer med missbruk.