Aktuellt/nyheter föreningsliv

Agent 57

Agent 57 är kommunens föreningsguide och vän/språkguide med uppdrag att ge stöd till föreningar och kommuninvånare i kontakter med nyanlända med flyktingbakgrund. Målet är att nyanlända snabbare ska inkluderas, etableras, integreras i vårt land och vår kommun.

Ansök om flagga eller fana

Nu är det dags att ansöka om svensk fana eller flagga. Dessa delas ut av Stiftelsen Sveriges Nationaldag samt av Länskommittén Sveriges Nationaldag i Kalmar län.
Fanorna och flaggorna delas ut vid de festligheter som Oskarshamns kommun anordnar i samband med Sveriges Nationaldag den 6 juni.

Föreningslyftet

Föreningslyftet är en mervärdesinsats i enlighet med det avtal som träffats mellan Oskarshamns kommun samt SKB och dess ägare. Projektet syftar till att engagera föreningslivet att bidra med aktiviteter som stärker utveckling och attraktivitet i Oskarshamns kommun, för både boende och besökare. 1 miljon kronor avsätts årligen under åren 2016-2018 och allmännyttiga föreningar kan söka av dessa pengar till olika projekt.

Medel avsatta till utveckling av vår region

Har du en projektidé och är bosatt i någon av kommunerna Nässjö, Eksjö, Vimmerby, Hultsfred, Högsby eller västra delen av Oskarshamns kommun? Då kan du söka projektmedel från Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd. Fram till år 2020 har de drygt 30 miljoner kronor i europeiska och kommunala medel för att utveckla området.

Dessutom ingår Oskarshamns kommun, den norra och östra delen, i leaderområdet Kustlandet. Här finns ytterligare 40 miljoner i projektmedel fram till år 2020 som föreningar kan söka ifårn.