Föreningssteget

Föreningssteget i Oskarshamn

Föreningssteget är ett samarbete mellan näringslivet, kommunen och ideella föreningar. Via Föreningssteget samverkar flera olika samhällskrafter för att skapa ett bättre, säkrare och tryggare Oskarshamn.

Insatserna är främst riktade mot ungdomar och vi anordnar aktiviteter med syfte att:

  • senarelägga alkoholdebuten hos unga.
  • bidra till ett narkotikafritt samhälle.
  • främja ett tobaksfritt liv.
  • förebygga brottslig verksamhet såsom klotter, misshandel och skadegörelse.

Exempel på aktiviteter som föreningsstegen anordrnar är idrottsskolan Kalle Hopp, nattvandringar och blås grönt.

Läs mer om Föreningssteget här.