Idrottsskolan Kalle Hopp

Idrottsskolan Kalle Hopp ger barn i årskurs 1 och 2 möjlighet att prova på olika idrottsgrenar hos ett flertal olika idrottsföreningar. Idrottsskolan har drivits av Föreningssteget som är föreningar, Oskarshamns kommun och företag som samverkar tillsammans.

Syftet med idrottsskolan Kalle Hopp är att uppmuntra barn till fysisk aktivitet och samtidigt ge barnen chans att prova på olika idrotter till en rimlig kostnad. Kostnaden har varit 350 kronor per omgång.

Oskarshamns kommun kommer, i samband med att Föreningssteget avvecklas, att ta över idrottsskolan så att den fortsatt kan drivas. Den pågående Kalle Hopp-omgången slutförs som planerat och Oskarshamns kommun tar över huvudansvaret från hösten 2020. Kommunen kommer att fortsätta samverkan med föreningslivet och RF-SISU Småland.

 – Genom att kommunen tar över idrottsskolan Kalle Hopp så säkerställer vi att barn fortsatt kan få prova på olika aktiviteter till en rimlig kostnad. När vi tar över idrottsskolan kan vi också sänka avgiften ytterligare till 250 kronor per omgång, säger Anton Sejnehed (S), bildningsnämndens ordförande.

 – Idrottsskolan Kalle Hopp hade inte varit möjlig att genomföra utan det goda samarbete som vi har med RF-SISU Småland och med föreningarna i vår kommun, säger Daniel Stenberg, fritidschef.

Kontaktpersoner:
Anton Sejnehed, bildningsnämndens ordförande
anton.sejnehed@oskarshamn.se
Telefon: 0491-76 47 56

Daniel Stenberg, fritidschef
daniel.stenberg@oskarshamn.se
Telefon: 0491-880 00

För frågor gällande nästa läsår:
Jonas Ström
jonas.strom@oskarshamn.se
Telefon: 0491-880 00