Lotteritillstånd

Kommunala lotterier

Kommunala lotterier är lotterier som anordnas inom en kommun. I Oskarshamns kommun är det fritidskontoret som registrerar eller ger tillstånd till dessa.

Registering eller tillstånd kan ges till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet.

Fritidskontoret
Tfn: 0491-882 01
Besöksadress:
Döderhultsvägen 5
572 31 Oskarshamn

Måndag-torsdag kl. 09.00-16.00
Fredag kl. 09.00-15.00

Jonas Ström
Fritidskonsulent
Tfn: 0491-76 40 15
Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn