Trivselregler

Vuxnas ansvar för barns säkerhet
Oskarshamns, Emmabodas, Borgholms. Nybros, Mönsterås, Kalmars, Västerviks, Hultsfreds och Gotlands simhallar har i ett nära samarbete tagit fram broschyren Vuxnas ansvar för barns säkerhet. Broschyren är framtagen på tio språk; Svenska, Engelska, Tyska, Kurdiska, Arabiska, Albanska, Persiska, Somaliska, Bosniska och Ryska.För att läsa broschyren klicka i högra kolumnen på texten Vuxnas ansvar för barns säkerhet.
Välkomna till Kalmar Läns trevliga, roliga och säkra simhallar!

För allas trivsel gäller följade regler i Oskarshamns simhall.
-Entrèavgift gäller alla gäster, såväl badande som ickebadande.
-Dusch och tvagning utan badkläder är obligatorisk innan bad.
-Badkläder och endast badkläder skall användas av samtliga badande.
-P.g.a. halkrisken så går vi i simhallen.
-Rökning, alkohol och droger är ej tillåtet i byggnaden.
-Det är nolltollerans mot all skadegörelse och stölder.
-Samtliga barn under 10år, och besökare under 18år som inte kan simma, måste ha en simkunnig vuxen person (minst 18år) med sig hela tiden. Den vuxne ansvarar för barnet och barnets säkerhet samt ska kunna hjälpa till vid ombyte med mera.
-Personalen har rätt att avhysa gäster som ej följer gällande regler.

Regler för icke badande
-Icke badande skall betala entrèavgift
-Icke badande som vistas på bassängplan skall var ombytta till shorts och t-shirt eller andra kläder passande till badmiljö.
-Ytterkläder är inte tillåtet på bassängplan.

Trivselregler för simskola
-Förälder med barn i simskola får följa med ned och hjälpa till vid ombyte.
-Föräldern får även var med och titta första och sista tillfället i simskolan
-Föräldern får inte vistas på bassängplan under simlektion om denna inte betalt entrè. (Icke badande som vistas på bassängplan skall var ombytta till shorts och t-shirt eller andra kläder passande till badmiljö)
-Föräldern får bada för 20kr medan sitt barn är på simskolan.
-Vanlig entrèavgift gäller om man ska bada före eller efter simskolan.

 

Kontakta oss

Välkommen till Arena Oskarshamn
Besöksadress:
Döderhultsvägen 5
572 31 Oskarshamn
Arena Oskarshamn simhall
Tfn: 0491-882 10
Actic Gym
Tfn: 0491-882 20