Bibliotek

I Oskarshamns kommun finns ett stadsbibliotek. Stadsbiblioteket ligger i centrala Oskarshamn.

Utöver stadsbiblioteket finns fyra mindre bibliotek som kallas filialbibliotek, Figeholm, Krisdala, Kristineberg och Påskallavik, samt två skolbibliotek, Rödsleskolans bibliotek och Vallhallaskolans bibliotek.

Filialerna i Kristinebergs och Påskallavik är integrerade skolbibliotek, vilket betyder att de under vissa tider är skolbibliotek och andra har öppet för allmänheten.

Dessutom finns en kulturbuss som åker runt i Oskarshamns, Västerviks och Hultsfreds kommun.

Bibliotekets webbsida

Biblioteket har en egen webbsida här hittar du mer information om bibliotekets verksamhet, aktiviteter och tjänster.

Bibliotekets externa webbsida

Kontakta oss

Stadsbiblioteket
Tfn: 0491 -880 10
Postadress:
Box 705
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Hantverksgatan 18-20
572 55 Oskarshamn
Marcus Persson
Bibliotekschef
Tfn: 0491-76 40 47