Biblioteksbussen

Biblioteksbussen är en del av Oskarshamns bibliotek. Biblioteksbussen kör till kommuninvånare i Oskarshamn.
Totalt besöker bussen ca 70 hållplatser varje månad.

Du hittar mer information om biblioteketsbussen på bibliotekets externa webbsida.

Kontakta oss

Stadsbiblioteket
Tfn: 0491 -880 10
Postadress:
Box 705
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Hantverksgatan 18-20
572 55 Oskarshamn
Carina Claesson
Tfn: 0491-880 28