Kulturbussen

Kulturbussen är den nya bokbussen. Kulturbussen ska inte sluta med böcker, men det nya uppdraget är tvådelat. Det blir samma service som tidigare, bussen är ett rullande folkbibliotek och skolbibliotek. Den andra delen av uppdraget är nytt! Kulturbussen ska vara en kulturservice, en upplevelseverksamhet för konst, kultur och små evenemang-lite inne i stan men framför allt på landsbygden.
Kulturbussen kommer fortfarande ge service till låntagare vid många olika hållplatser på landsbygden och fem skolor samt 17 förskolor med runt 50 avdelningar.

Du hittar mer information om kulturbussen på bibliotekets externa webbsida.

Kontakta oss

Stadsbiblioteket
Tfn: 0491 -880 10
Postadress:
Box 705
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Hantverksgatan 18-20
572 55 Oskarshamn
Morten Okbo
Tfn: 0491-880 28

Facebook: Kulturbussen Oskarshamn
Instagram: Kulturbussen