Föreläsning om Kinas ekonomiska utveckling

Christer Gunnarsson är professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Han har en inriktning mot Kina och Östasiens ekonomier. Ett ämne som särskilt har intresserat honom är hur olika förutsättningar för länder har haft för att utvecklas snabbt medan andra har stagnerat eller fallit ner i kaos.
Kina är idag en av världens största ekonomier och tillväxten har gått snabbt. För inte allt för länge sedan var Kina ett fattigt land.

Arr. Oskarshamns historiska förening.

15 april kl. 19.00.