IT-k@fé på Stadsbiblioteket

Digital kunskap = en demokratisk rättighet.

Stadsbiblioteket anordnar IT-k@féer där du har möjlighet att få svar på frågor som rör din smartphone och eller surfplatta (ex iPhone/iPad, Samsung, Huawei eller liknande).

Vid detta tillfälle handlar det om säkra lösenord - tips på hur du blir bättre på att skapa, hantera och lagra lösenord.

OBS! platserna är begränsade så anmäl dig i tid på ditt bibliotek i Oskarshamn eller på telefon 0491-880 10.

Torsdag den 27 februari mellan kl. 10.00-11.30 på Stadsbiblioteket.