IT-k@fé på Stadsbiblioteket

Digital kunskap - en demokratisk rättighet.

Stadsbiblioteket anordnar IT-k@féer där du har möjlighet att få svar på frågor som rör din smartphone och eller surfplatta (ex iPhone/iPad, Samsung, Huawei eller liknande).

Idag handlar det om skatteverket - upplysning, deklarera online.

OBS! platserna är begränsade så anmäl dig i tid på ditt bibliotek i Oskarshamn eller på telefon 0491-880 10.

Torsdag den 2 april mellan kl. 10.00-11.30 på Stadsbiblioteket.