Läsutmaning för barn och unga!

En bild som förklarar en läsutmaning för barn och unga.

Antar du läsutmaningen?

Hur många läsbubblor kan du fylla under sommarlovet?

Hämta din utmaning på något av Oskarshamn kommuns bibliotek.

Så här funkar det:

Läs enligt instruktioner i någon av läsbubblorna.

När du klarat en läsbubbla får du färglägga den.

För att få färglägga en läsbubbla måste du läsa i minst 15 sammanhängande minuter.

Du får färglägga högst 2 bubblor per dag.

Alla som fyllt i minst 35 läsbubblor under sommarlovet belönas med en bok. Lämna in utmaningen på något av kommunens bibliotek, skolbibliotek eller kulturbussen senast 24/8. 

Om du inte kan läsa ännu så be någon läsare att hjälpa dig.