Entré- och guideavgifter museer

Döderhultarmuseet och Sjöfartmusset

Barn under 18 år Gratis
Vuxen 90 kronor
Pensionär 50 kronor
   
Entréavgift inklusive guidning för grupp färre än 30 personer, vardagar 400 kronor
Entréavgift inklusive guidning för grupp färre än 30 personer, helger 500 kronor
Entréavgift inklusive guidning för grupp fler än 30 personer, vardagar 800 kronor
Entréavgift inklusive guidning för grupp fler än 30 personer, helger 900 kronor
Tilläggsavgift för guidning under icke öppettider

350 kronor per grupp under vardagar och 600 kronor per grupp under helger.

Fredriksbergs herrgård

Entréavgift inklusive guidning på bestämda tider för enskilda besökare 70 kronor
Barn under 12 år i vuxens sällskap 0 kronor
Entréavgift inklusive guidning för grupp om högst 20 personer 1 000 kronor per grupp
Skolbesök av skolor i Oskarshamns kommun 0 kronor

Källströmsgården i Påskallavik

För entréavgifter se: http://www.kallstromsgarden.se 

Stenhuggarmuseet i Vånevik

Gratis.

Döderhultarns ateljé

För entréavgifter se: https://www.hembygd.se/oskarshamn-doderhult

Båt- och Maskinmuseum

För entréavgifter se: http://www.sjofartsforeningen.se/

Museifartyget Nalle

För entréavgifter se: http://www.sjofartsforeningen.se/nalle/

Oskarshamns Grafiska Museum

För entréavgifter se: http://ww.oskarshamnsgrafiska.se

Biologiska museet

För entréavgifter se: http://www.bimon.se/