Döderhultarmuseet

Döderhultarn är en av Sveriges mest kända skulptörer. Han föddes 1868 i Döderhults socken. Det var efter socknen han fick namnet Döderhultarn. Hela sitt vuxna liv var han bosatt och verksam i Oskarshamn. Döderhultarn slog igenom först när han var över 40 år gammal.

I Döderhultarmuseet visas en unik samling med nära 200 av Döderhultarns bästa träskulpturer. Han var en mästare på att tränga igenom människans alla skal och locka fram känslor och dramatik. Bland hans motiv möter vi det som låg honom närmast: boskapen från barndomshemmets lantbruk, särlingarna han mötte på Oskarshams gator och olika laddade situationer från förra sekelskiftets Småland.

Många av hans skulpturer vittnar om ett ställningstagande för den lilla människan: kära mor vid mjölkningen, de av hårt arbete märkta männen vid mönstringen, den sorgsna flickan i Häradsrätten, den gamla kvinnan som står vid sin makes kista, de skamligt gravida brudarna som ändå karskt sätter näsan i vädret.

Guidning

Under juni, juli och augusti ges varje vardag en guidning kl. 11:00. Guidningen ingår i entrépriset.

Guideavgifter

Döderhultarmuseet/Sjöfartsmuseet  
vardagar grupp färre än 30 personer 400 kronor
helger grupp färre än 30 personer 500 kronor
vardagar grupp fler än 30 personer 800 kronor
helger grupp fler än 30 personer 900 kronor

 

Extraavgift under icke öppettider

vardagar 350 kr/grupp
helger 600 kr/grupp

För närmare upplysningar och bokning av guidning kontakta museet. Se kontaktrutan.

 

Entréavgifter

Döderhultarmuseet och Sjöfartsmuseet

Barn under 18 år Gratis
Vuxen 90 kr
Pensionär 50 kr
   

Fredriksbergs Herrgård

 
Barn 0-18 år Gratis
Vuxna 19-64 år 90 kr
Pensionär (65+) 50 kr
   

Öppettider