Döderhultarmuseet

Döderhultarn är en av Sveriges mest kända skulptörer. Han föddes 1868 i Döderhults socken. Det var efter socknen han fick namnet Döderhultarn. Hela sitt vuxna liv var han bosatt och verksam i Oskarshamn. Döderhultarn slog igenom först när han var över 40 år gammal.

I Döderhultarmuseet visas en unik samling med nära 200 av Döderhultarns bästa träskulpturer. Han var en mästare på att tränga igenom människans alla skal och locka fram känslor och dramatik. Bland hans motiv möter vi det som låg honom närmast: boskapen från barndomshemmets lantbruk, särlingarna han mötte på Oskarshams gator och olika laddade situationer från förra sekelskiftets Småland.

Många av hans skulpturer vittnar om ett ställningstagande för den lilla människan: kära mor vid mjölkningen, de av hårt arbete märkta männen vid mönstringen, den sorgsna flickan i Häradsrätten, den gamla kvinnan som står vid sin makes kista, de skamligt gravida brudarna som ändå karskt sätter näsan i vädret.

Guidning

Under juni, juli och augusti ges varje vardag en lunchguidning kl. 12:00. Guidningen är gratis för dig med Kulturhusets årskort eller för dig som löst biljett till museet.

Guideavgifter

Döderhultarmuseet/Sjöfartsmuseet  
vardagar grupp färre än 30 personer 400 kronor
helger grupp färre än 30 personer 500 kronor
vardagar grupp fler än 30 personer 800 kronor
helger grupp fler än 30 personer 900 kronor

 

För närmare upplysningar och bokning av guidning kontakta museet. Se kontaktrutan.

Kulturhuset
Tfn: 0491-880 40
Postadress:
Box 705
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Hantverksgatan 18-20
572 55 Oskarshamn
Ola Lundin
Antikvarie
Tfn: 0491-880 42
Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn

Öppettider

måndag - tisdag   12.00 - 17.00
onsdag   12.00 - 20.00*
torsdag - fredag   12.00 - 17.00
lördag   10.00 - 14.00

Särskilda öppettider gäller
under juni-augusti
påsk, jul, nyår
och andra storhelger

Entré

Barn under 18 år Gratis
Vuxen 90 kr
Pensionär 50 kr
Grupp om 10 eller fler  60 kr
 

Extraavgift under icke öppettider

vardagar 350 kr/grupp
helger 600 kr/grupp