Dans

DANSKURSERNA INSTÄLLDA

Detta gäller samtliga grupper tills vidare.

Beslutet har tagits av förvaltningschef utifrån den riskbedömning som vi följer inom kommunen. Vi kommer att uppdatera vid förändring.

 

Vi har nu möjlighet att erbjuda projektkurser  i dans för olika åldrar, tack vare att Oskarshamns musikskola fått pengar från Statens Kulturråd. 

På dessa lektioner får du prova på många olika stilar, till exempel jazz- och streetdans. Här ligger fokus främst på dansglädje och att lära känna dansen som konstform.

Kurserna hålls i Rytmiksalen på Oscarsgymnasiet.

Måndagar
6–7 år 16.00–17.00
8–9 år 17.00–18.00
10–12 år 18.00–19.00
15–17 år 19.00–20.30

Tisdagar
6–8 år 17.30–18.30
10–11 år 18.30–19.30
13–14 år 19.30–20.30