Frågor och svar om Musikskolan

När kan jag börja?

6 år

Dans

Årskurs 2

Bleckblåsinstrument (trumpet, trombon, valthorn, baryton), stråkinstrument (fiol, cello), träblåsintrument (tvärlöjt, saxofon, klarinett, blockflöjt)

Årskurs 3

Trummor/slagverk, gitarr, piano

Årskurs 5

Film, studio, elgitarr

Årskurs 6

Sång

När kan jag anmäla mig?

Du kan anmäla dig när som helst under året. Den stora intagningen är dock inför höstterminen. Därför bör du anmäla dig senast 1 maj. En kompletterande intagning inför vårterminen, görs i december. Under pågående termin görs intag då det blir lediga platser. 

Var och hur sker undervisningen?

Undervisningen i instrument bedrivs oftast i enskilda lektioner om 20 minuter. I möjligaste mån försöker vi bedriva undervisningen på den skola eleven går. Är det bara några få elever på ett instrument kan vi av ekonomiska skäl inte skicka en lärare. Eleven erbjuds då undervisningen på annan skola efter skoltid, oftast i musikhuset på Oscarsgymnasiet, eller på annat instrument. Redan under första terminen försöker vi spela i orkester/ensemble.

Måste jag köpa instrument?

För att spela på musikskolan måste eleven ha tillgång till instrument i hemmet för att öva. Instrument kan hyras eller köpas i musikaffärer. Musikskolan har ett begränsat antal blåsinstrument att hyra ut under max 1 år till en avgift av 250 kronor per termin. Stråkinstrument finns att hyra i små storlekar utan tidsbegränsning. Vill du istället köpa instrument, rådgör med läraren innan köpet för att få ett lämpligt instrument.

Vad kostar det att spela på Musikskolan?

Terminsavgiften är 520 kronor per termin för individuella lektioner. Då ingår också undervisning en gång i veckan med ensemble/orkester. Avgiften betalas för hel termin, även om eleven deltar oregelbundet i undervisningen eller slutar.

Terminstider

Musikskolan följer samma terminstider och lov som grundskolan men studiedagarna kan variera. Vi garanterar att alla elever erbjuds 27 lektioner under läsåret.

Prövotid

Alla förutsätts spela under hela terminer. Vi har ingen prövotid då vi vet att det tar tid att testa ett instrument ordentligt.

Nyanmälan - Avanmälan

Både nyanmälan och avanmälan ska göras genom kommunens E-tjänster. Vill du söka flera instrument gör du en anmälan per instrument.

Inkommer avanmälan senare än 24 september respektive 1 februari måste avgiften för terminen betalas. Samma uppsägningstider gäller också för våra hyrinstrument.