Om Musikskolan

För kännedom med anledning av Covid-19

Enligt regeringens rekommendationer och beslut/riktlinjer från bildningsförvaltningens förvaltningschef  och kulturchef gäller följande:

  • Musikskolans verksamhet fortsätter i dagsläget, uppdatering sker vid ändring. 
  • Våra lokaler i Oscars gymnasium är öppna och där kommer det fortsatt att hållas lektioner. 
  • Musikskolans verksamhet är inte lagstadgad på samma sätt som vanliga skolan utan är frivillig verksamhet. Därför är det frivilligt för gymnasieelever att delta i musikundervisning i Oscarsgymnasiets lokaler eller annan plats även om gymnasieskolans undervisning inte sker i skolans lokaler.

Danskurserna återupptas

Vi återupptar våra danskurser från och med vecka 20.  Lektionerna kommer att hållas inomhus med distans och en grupp i taget. Vi uppmanar föräldrar och familjer att släppa av elev utanför och inte vänta i korridorerna.

Välkommen till Oskarshamns musikskola

Oskarshamns musikskola erbjuder dig möjlighet att utveckla ditt musikintresse. Genom undervisning individuellt eller i små grupper samt ensemble eller körmedverkan vill vi, så långt som möjligt, försöka utveckla varje elev efter hans/hennes förutsättningar.

Vi finns i musikhuset på Oscarsgymnasiet och här sker den mesta av vår undervisning men vi har även verksamhet på våra grundskolor.

Man kan tidigast börja spela på Musikskolan när man börjat i årskurs två i grundskolan.

Oskarshamns musikskola har fått pengar från Statens Kulturråd för att utöka verksamheten med nya konstuttryck och kurser. Därför kan vi nu erbjuda projektkurser i form av dans, film och studio/digitalt musikskapande. Dessa kurser är kostnadsfria gruppaktiviteter. Läs mer om kurserna under Ämnen och kurser.