Om Musikskolan

För kännedom med anledning av Covid-19

Enligt regeringens rekommendationer och beslut/riktlinjer från bildningsförvaltningens förvaltningschef  och kulturchef gäller följande:

  • Musikskolans verksamhet fortsätter i dagsläget, uppdatering sker vid ändring. 
  • Våra lokaler i Oscars gymnasium är öppna och där kommer det fortsatt att hållas lektioner. 
  • Musikskolans verksamhet är inte lagstadgad på samma sätt som vanliga skolan utan är frivillig verksamhet. Därför är det frivilligt för gymnasieelever att delta i musikundervisning i Oscarsgymnasiets lokaler eller annan plats även om gymnasieskolans undervisning inte sker i skolans lokaler.

DANSKURSERNA INSTÄLLDA

Detta gäller samtliga grupper tills vidare.
Beslutet har tagits av förvaltningschef utifrån den riskbedömning som vi följer inom kommunen. Vi kommer att uppdatera vid förändring.

Välkommen till Oskarshamns musikskola

Oskarshamns musikskola erbjuder dig möjlighet att utveckla ditt musikintresse. Genom undervisning individuellt eller i små grupper samt ensemble eller körmedverkan vill vi, så långt som möjligt, försöka utveckla varje elev efter hans/hennes förutsättningar.

Vi finns i musikhuset på Oscarsgymnasiet och här sker den mesta av vår undervisning men vi har även verksamhet på våra grundskolor.

Man kan tidigast börja spela på Musikskolan när man börjat i årskurs två i grundskolan.

Oskarshamns musikskola har fått pengar från Statens Kulturråd för att utöka verksamheten med nya konstuttryck och kurser. Därför kan vi nu erbjuda projektkurser i form av dans, film och studio/digitalt musikskapande. Dessa kurser är kostnadsfria gruppaktiviteter. Läs mer om kurserna under Ämnen och kurser.

Aktuellt på Musikskolan