Kulturverkstad

Vad är Kulturverkstad?

Som ett snickeri då eller som typ träslöjd? Nja och nej, men ändå övervägande ja. Tanken med kulturverkstaden är att man under en hel termin får prova på en uttrycksform inom kulturområdet. Och inte bara prova på; även upptäcka, utforska och framförallt uppleva.

Anmälan och kostnad för Kulturverkstad

Våren 2017 erbjuder vi följande uttrycksformer i kulturverkstaden:
- Keramik
- Street dance
- Teater

För att vara med ska du vara mellan 8 och 19 år gammal. Man följer en uttrycksform i en termin och det hela avslutas med en uppvisning eller utställning. Det går bra att anmäla sig till flera uttrycksformer, dock kan det finnas krockar i schemat.

Att delta i Kulturverkstad Oskarshamn kostar 80 kronor per termin och uttrycksform.

Här kan du anmäla dig. Obs! Anmälan får endast göras av vårdnadshavare.

Kontakta oss

Kulturhuset
Tfn: 0491-880 40
Postadress:
Box 705
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Hantverksgatan 18-20
572 55 Oskarshamn
Henric Oscarsson
Kulturstrateg
Tfn: 0491-880 39