Få plats på förskola

Du måste söka plats på förskola

Barnets föräldrar
eller den som har ansvar för barnet
måste ansöka om plats för barnet på förskola.

Det kan vara kö och väntetid på att få plats.

När du ska ansöka om plats för barnet
ska du fylla i barnets namn och ålder och annan fakta.
Det gör du via webben på denna länk.
Det är en e-tjänst.

Du kan få hjälp med att fylla i en ansökan hos Servicecenter.
Servicecenter finns i Stadshuset på Varvsgatan 8 i Oskarshamn.

Du får betala en avgift när ditt barn har börjat
på förskola.