Skola

I Sverige måste alla barn gå 9 år i skolan

Barnet börjar i skolan när det är 7 år.
Barn ska gå i skolan i 9 år.

Oskarshamns kommun har flera grundskolor.

I Oskarshamn finns 4 grundskolor med förskoleklasser också 
- länkarna går till sidor som inte är skrivna som lättlästa:

Det finns skolor med klass 1 till 6 på de här orterna
- länkarna går till sidor som inte är skrivna som lättlästa :

De flesta skolor sköter kommunen.
Det finns också en skola som är privat (Misterhultsskolan)

Barn från andra länder

Barn från andra länder
kan få gå i en särskild klass första tiden.
Det kallas förberedelseklass.
Där får de lära sig att prata svenska.
De får extra hjälp och lära sig hur det går till i en vanlig klass.

Särskolor

Det finns särskolor för elever med särskilda behov.
Det är elever med funktionsnedsättning.
Där får eleverna extra stöd och få den hjälp de behöver.