Frågor och svar om feriepraktik

1. Frågor om ansökan

Vem kan söka feriepraktik?

Du som är född år 2002, 2003 eller 2004 och som är skriven i Oskarshamns kommun har möjlighet att söka feriepraktik 2020. Under den anställningsperioden får du inte ha andra anställningar.

När och hur kan jag ansöka om feriepraktik 2020?

Den 3 februari öppnar ansökningar till årets feriepraktiklatser. Du ansöker via www.oskarshamn.se/jobb senast den 23 februari.

Jag skrev fel i ansökan, kan jag ändra själv?

Ja du kan gå in och ändra det som inte stämmer om du har valt att ansöka genom att skapa konto i Visma Recruit, annars kan du kontakta oss på ferie@oskarshamn.se så hjälper vi dig.

Hur stor är chansen att jag får feriepraktik?

Förra året hade vi cirka 300 sökande till 105 platser så chansen är ganska god.

Har jag större chans att få feriepraktik om jag kryssar i flera arbetsområden?

Självklart har du det eftersom vi lottar alla arbetsområden – du kommer då att vara med i flera lottningsomgångar.

Har jag större chans att få feriepraktik om jag kryssar i flera perioder?

Visst har du det eftersom vi lottar alla perioder och du deltar då i flera lottningsomgångar.

Måste jag ha tidigare erfarenheter?

Nej här är chansen för dig att få din första arbetslivserfarenhet.

Hur lång period kommer jag jobba?

Du kommer att arbeta 6 timmar/dag i tre veckor.

Kan jag ordna min egen plats eller måste jag bli placerad?

För att få en ferieplats i kommunen måste du blivit lottad och tilldelad den av oss – du kan alltså inte själv "hitta" en ferieplats.

Behöver jag gå med i facket?

Nej.

2. Frågor som rör ditt erbjudande om tjänst

När får jag veta om jag fått en feriepraktikplats?

Du kommer att få ett mejl senast under vecka 9, om du har fått en plats lottad till dig. Har du inte haft turen på din sida i lottningen så får du heller inget mejl då. Vi kommer att hålla en andra lottning vecka 14 så var beredd på att svaret kan dröja lite.

Vad behöver jag göra om jag har fått en plats?

Om du får en plats kommer du att få reda på det via mejl. Du behöver då svara på det mejlet senast den 3 mars oavsett om du tackar ja eller nej till platsen. Har vi inte hört något från dig senast den 3 mars tolkar vi din tystnad som ett nej och platsen lottas då ut till någon annan.

Om du har tackat ja, så behöver du beställa ett utdrag ur belastningsregistret samt fylla i de andra blanketterna som finns under Blanketter och intyg här på sidan.

Hur fördelas jobben?

Ferieplatserna fördelas genom lottning bland de som sökt med hänsyn till antal platser och ungdomarnas önskemål.

Varför har jag inte fått den period, arbetsområde eller ort jag har sökt?

Det kan vara så att ni är många som önskar samma period och arbetsområde. Lotten avgör vem som får vilken plats. Om det finns någon plats kvar som ingen, mot förmodan, har sökt så lottas även dessa ut. Har du svarat att jag kan tänka mig alla områden så kan detta leda till en ferieplats för dig.

Kan jag byta jobb?

Eftersom alla platser lottas ut efter önskemålen så har vi tyvärr ingen möjlighet att byta jobb mellan de som sökt.

Jag kan inte arbeta erbjuden tid. Kan jag byta?

Tyvärr inte. Du måste i så fall tacka nej till din plats.

Måste jag verkligen ha utdrag ur belastningsregistret?

Ja det behöver du. Många feriepraktikanter kommer i kontakt med barn på olika sätt och då måste det finnas ett utdrag ur belastningsregistret.

Hur skaffar jag utdrag ur belastningsregistret?

Du beställer ett utdrag via polisens hemsida som heter "Registerutdrag för dig som ska arbeta inom skola eller förskola". Tänk på att det kan ta tid att få hem detta utdrag. Utan det kommer du inte att få skriva på ditt anställningsavtal och utan ett påskrivet anställningsavtal får du heller inte arbeta. Beställ därför intygen direkt när du blivit erbjuden feriepraktik. 

Vad ska jag göra med belastningsregistret?

Du ska lämna in det tillsammans med de andra blanketterna som finns bifogade i mejlet du fått, i Servicecenter i Stadshuset senast den 27 mars. Adressen är Varvsgatan 8, Oskarshamn. Du som har blivit lottad till en ferieplats i andra utlottningen  behöver lämna in det i Servicecenter senast 5 maj.

Vad är belastningsregistret för något?

Det är ett register som polisen tillhandahåller och där kriminella handlingar förs in.

Varför fick jag inget jobb?

Du hade kanske bara otur i lottningen... eller så hade du önskat för få perioder/arbetsplatser. Då minskar dina chanser.

Hur går det till att skriva anställningsavtal?

För att du ska få börja arbeta på din feriepraktikplats så måste du ha fyllt i en rad dokument. Dessa hittar du här på sidan under Blanketter och intyg och de finns även i mejlet där du blev erbjuden en ferieplats.

Du kommer att få en bestämd dag och tid av oss via mejl när du har tackat ja till din plats då du kommer på informationsträff och skriver på ditt anställningsavtal.

Du behöver senast 27 mars lämna in följande dokument i Servicecenter i Stadshuset. Adressen är Varvsgatan 8, Oskarshamn:

  • Utdrag ur polisens belastningsregister
  • Samtycke till att teckna anställningsavtal (gäller för dig under 18 år)

Samtliga blanketter för nedladdning hittar du här på sidan under Blanketter och intyg.

När och var börjar jag?

Din handledare kommer att ta kontakt med dig när du har sagt ja och anställningsavtalet är påskrivet. Ni kommer då överens om vart du ska gå din första arbetsdag och vad som gäller för just dig (eventuella arbetskläder, skor och så vidare). Tänk på att ha med dig din anhörighetsblankett ifylld till din första dag så att du kan lämna den till din handledare.

3. Frågor som rör tiden som du arbetar

Får jag ta ledigt under feriepraktiken?

Eftersom du inte arbetar så många timmar per vecka så önskar vi att du är på din arbetsplats då du har din arbetstid. Ledighet ges i undantagsfall i kontakt med din handledare.

Hur gör jag om jag inte trivs?

Alla dagar och alla uppgifter är kanske inte alltid lika roliga. Prata med din handledare och se vad ni kanske kan förändra.

Vilka arbetsuppgifter har jag?

Din handledare berättar för dig vad som ingår och hur du ska utföra dina uppgifter.

Vem är min handledare?

Det kommer du att få reda på när lottningen och anställningsavtalen är påskrivna. Din handledare kommer då att ta kontakt med dig.

Kan jag ha flera anställningar samtidigt som jag har feriepraktik?

Nej, under de veckor som du är anställd av kommunen som feriepraktikant får du inte arbeta på annan arbetsplats. Detta är lagstyrt.

Hur gör jag om jag blir sen till jobbet?

Du meddelar din handledare detta eller någon annan som ni har kommit överens om.

Hur lång lunch får jag?

En lunch på en arbetsplats är 30 minuter. Den har man, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter, rätt till senast efter 4,5 timmars arbete när man har feriepraktik. Lunchen ligger utanför arbetstid och är obetald.

Hur lång arbetstid har jag?

Du arbetar 6 timmar om dagen samt har en obetald lunch på 30 minuter, måndag–fredag.

Hur gör jag om jag blir sjuk?

Du tar kontakt med din handledare eller någon på arbetsplatsen. Är du sjuk flera dagar i sträck måste du ringa till arbetsplatsen varje dag.

Vad händer om jag missköter mitt arbete?

Det hoppas vi inte kommer att hända. Men skulle det vara så kan din anställning upphöra.

4. Frågor som rör din lön

Vilken lön får jag?

Timlön för sommaren 2020 är:

  • 76 kronor per timme fram till dess att du fyllt 17 år
  • 84 kronor per timme när du fyllt 17 år
  • 92 kronor per timme när du fyllt 18 år

Glöm inte att ta med dig din tjänstgöringsrapport (T3:an) varje dag till din arbetsplats så att handledaren kan fylla i den.

Vad händer med midsommarafton om jag blir lottad den perioden?

På midsommarafton är du ledig men du kan få arbeta in de 6 timmarna som du går miste om. De missade jobbtimmarna kan du, efter samråd med din handledare, sprida ut under dina övriga arbetsveckor. Viktigt! Du får dock inte arbeta mer än 7 timmar/dag + din lunch på 30 minuter.

Hur betalas lönen ut?

Din handledare ser till att din tjänstgöringsrapport (T3:an) kommer in till löneavdelningen. Ingen lön betalas ut utan din och arbetsgivare/handledares underskrift. Oskarshamns kommun har Nordea som bank för utbetalning av lön. Om du inte är kund hos Nordea måste du fylla i en blankett som låter Nordea flytta över lönen till din bank. Denna blankett kommer du att få på informationsträffen när du skriver på ditt anställningsavtal. Du ansvarar sedan själv för att skicka blanketten till Nordea.

När betalas lönen ut?

Lönen betalas ut månaden efter att du har arbetat. Arbetar du i juni månad får du ut din lön i slutet på juli. Det du arbetar i juli kommer du att få utbetalt i augusti. Detta under förutsättning att din tjänstgöringsrapport (T3:an) är påskriven.

Måste jag betala skatt?

Du behöver inte betala skatt på din lön om du kommer att tjäna under 20 007 kronor samanlagt under 2020. Om du kommer att tjäna mer än 20 007 kronor under 2020 kommer du att få fylla i en ruta på ditt anställningsavtal. På Skatteverkets hemsida hittar du mer information om när du behöver betala skatt i Sverige.

Vem kontaktar jag om jag fått fel lön?

Du tar kontakt med lon@oskarshamn.se.

5. Frågor som rör dina skyldigheter och rättigheter

Har jag något ansvar/skyldighet som feriepraktikant?

Ja, självklart. Till att börja med ansvarar du för att fylla i din ansökan på ett fullständigt sätt. Därutöver ser du till att följa de regler och lagar som råder, både de från Arbetsmiljöverket men även de som är kopplade till din arbetsplats. En annan del är att du måste hålla dig uppdaterad i ferieprocessen (via hemsida och mejl) samt se över att dina olika anställningshandlingar är ifyllda och klara i god tid. Självklart har du också ett stort personligt ansvar och skyldighet. Det innebär att du har ett gott bemötande mot den mångfald av människor som du möter under dina ferieveckor.

Har jag några rättigheter som feriepraktikant?

Ja, självklart. Dina rättigheter är även här kopplade till de regler och lagar som vi tidigare nämnt. Du som feriepraktikant ska bland annat känna trygghet, få vägledning och kunna växa i din roll som arbetstagare. Med andra ord, du ska få möjligheten att ta del av ett positivt arbetsklimat och känna dig väl omhändertagen på en av kommunens många arbetsplatser.