Information till dig som handledare

Här nedan följer en liten checklista som är bra att utgå ifrån i ditt handledarskap.

Tänk på

För många ungdomar är det här deras första jobb och det kan säkert vara ganska nervöst. Alla ungdomar är olika därför är det viktigt att du finns till hands så pass mycket som individen har behov av. En feriearbetare ersätter inte en ordinarie personal. Feriearbete är en kvalitetsförstärkning i verksamheten och du som handledare har i uppdrag att vägleda och guida på arbetsplatsen.

Var ute i god tid

Ta kontakt med dina feriearbetare i god tid innan anställningen påbörjas. Bestäm tid och plats där ni ska ses första dagen – tänk på att vara tydlig så att de hittar rätt. Lämna information om arbetstid, informera också om lunch (ska man ta med mat eller finns det möjlighet att köpa).

Viktiga kontaktuppgifter

Lämna över ditt fullständiga namn samt telefonnummer till både dig och arbetsplatsen (behövs vid eventuell frånvaro/sjukanmälan.) Se till att feriearbetaren lämnar in anhörighetsblanketten till dig redan första dagen, den förvaras sen åtkomlig på arbetsplatsen. Hör efter om det finns eventuella allergier eller andra särskilda behov att ta hänsyn till.

Arbetskläder

Informera om det är något speciellt att tänka på när det gäller skor och kläder. Lånar ni exempelvis ut klädesplagg? Ge tips på kläder som kan vara funktionella kopplat till de arbetsuppgifter som ska utföras.

Lagar, avtal, regler och rutiner

Som handledare och arbetsgivare har du/ni ett arbetsmiljöansvar, glöm därför inte att läsa igenom arbetsmiljöinformationen från Arbetsmiljöverket. I arbetsgivaransvaret kopplat till arbetsmiljön ingår det även att, vid yrken det berör, att gå igenom viss lyft- och städteknik. Det finns regler och rutiner som gäller på varje arbetsplats – kom ihåg att gå igenom dem. Tillsammans informerar vi våra ungdomar om att den privata mobilen används före och efter arbetstid, vi är goda förebilder.

Föreskrift (AFS 2018:8) Minderårigas arbetsmiljö

Sekretess

Handledare/arbetsgivare ansvarar för att gå igenom vad sekretess innebär rent allmänt - men även sekretess som kan vara specifikt kopplad till just er verksamhet. (Feriearbetarna kommer att få skriva på sekretessblanketten på en informationsträff). Ett annat viktigt område kopplat till sekretessen är den information som gäller för användandet av sociala medier, fotografering, inspelning med mera.

Arbetstid och schema

Arbetstiden för våra feriearbetare är 6 timmar/dag någon gång mellan 07.00–19.00. Senast efter 4,5 timmar ska feriearbetaren ha en rast på minst 30 minuter. Dessutom finns det i arbetstidslagen ett krav på pauser från arbetet, exempel en kortare fikarast. Handledare/arbetsgivare beslutar vilka arbetstider som feriearbetaren ska arbeta. Midsommarafton blir automatiskt en ledig dag och den får arbetas in dock först efter samrådan med dig som handledare. Om tiden arbetas in får feriearbetaren arbeta max 7 timmar/dag.

Tjänstgöringsrapport - T3:an

Tillsammans med feriearbetaren går du igenom hur T3:an ska fyllas i. Det är i första hand du som handledare som ser till att T3:an kommer in till löneavdelningen, detta snarast efter avslutat feriejobb så att inte feriearbetaren behöver vänta på sin lön. Den ska också vara påskriven av båda parter, det vill säga av arbetsgivare/handledare och feriearbetaren.

Sjukanmälan

Blir feriearbetaren sjuk sker anmälan till dig som handledaren. Från åttonde sjukdagen ska feriearbetaren styrka sjukfrånvaron med läkarintyg. Feriearbetaren har ingen rätt att jobba in den tid man gått miste om vid eventuell sjukfrånvaro.

Om du behöver hjälp

Om det skulle uppstå något frågetecken under arbetsperioderna vecka 25–33 som du inte kan lösa – vänligen kontakta din chef i första hand. Bemannad personal på HR-avdelningen finns också till hands för svar på frågor.

Vi önskar dig en härlig sommar tillsammans med kommunens feriearbetare!