Information till föreningar

Nu kan de föreningar som finns i Oskarshamns kommun anmäla sitt intresse av att ta emot feriepraktikanter. För att kunna ha feriepraktikanter hos sig som förning måste vissa regler angående vilka arbetsuppgifter ungdomar får genomföra följas. Dessa beskrivs nedan. Vi kommer inte heller att tilldela feriepraktikanter till religiösa föreningar.

Det finns speciella regler för arbetsuppgifter när det kommer till ungdomar under 18 år. Dessa regler måste ni som föreningar ta hänsyn till när ni väljer att anmäla ert intresse för att ta emot feriepraktikanter. Om arbetsuppgifterna innerhåller någon av dessa arbetsuppgifter är det inte aktuellt att ta emot ferieungdomar.

Arbetsuppgifter som inte får förekomma under ferieperioden

  • Ungdomen får INTE arbeta ensam, en handledare måste vara närvarande under hela arbetsdagen. Det ska vara en komplettering av arbetskraft, inte istället för en ordinarie.
  • Ungdomen får inte genomföra riskfyllda arbeten. Tillexempel köra åkgräsklippare, handskas med häcksax, tunga lyft.
  • Om ungdomen ska hantera pengar måste en handledare vara närvarande.
  • Ungdomen får inte arbeta med demenssjuka.
  • Handledaren ansvarar för att feriearbetarens arbetsuppgifter anpassas till ålder, mognad och förmåga.

Mer information om vad en ungdom under 18 år får arbeta med finns i Arbetsmiljöverkets förerskrift om Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2018:8)  och deras broschyr Så får barn och ungdomar arbeta.

Intresseanmälan

Här kan ni anmäla er förening ifall ni är intresserade av att ta emot feriepraktikanter.