Exempel på arbetsområden för feriepraktik 2020

Socialförvaltningen

Äldreomsorg

Äldreboende: exempelvis servicehus. Arbetsuppgifterna kan handla om att promenera med de äldre, läsa tidningen för dem, spela spel eller hjälpa till vid måltider. Du arbetar i arbetslag.

Handikappomsorg

Daglig verksamhet: exempelvis dagcentraler eller aktivitetshus. Arbetsuppgifterna kan handla om att vara delaktig i aktiveringen, till exempel baka, diverse projekt, estetiskt skapande med mera. Verksamheterna tar emot fysiskt/psykiskt funktionshindrade personer i varierande åldrar. Du arbetar i arbetslag.

Bildningsförvaltningen

Barnomsorg

Förskola: barn i åldern 1-5 år. Fritidshem: barn i åldern 6-12 år. Arbetsuppgifterna kan handla om att vara delaktig i barnens lek och skapande aktiviteter, hjälpa till vid måltider, utevistelse med mera. Du arbetar i arbetslag.

Vaktmästeri

Anläggning och fastighetsskötsel: exempelvis idrottsplatser och skolor. Arbetsuppgifterna kan handla om flyttning, enklare målningsarbete, trädgårdsskötsel, renhållning med mera. Sker både utomhus och inomhus. Du arbetar i arbetslag.

Kultur

Sommarorkestern: en mindre grupp bestående av ungdomar med stort intresse och kunskaper/erfarenheter av estetiska uppträdanden (musik, sång, dans och teater). Du arbetar i arbetslag.

Tekniska kontoret

Städ/Lokalvård

Fastighetsskötsel: exempelvis skolor och andra kommunala byggnader. Arbetsuppgifterna kan handla om storstädning, flyttstädning, putsa fönster med mera. Du arbetar i arbetslag.

Parkarbete

Skötsel av utomhusmiljö: exempelvis Stadsparken, Temalekplatsen, gröna ytor. Arbetsuppgifterna kan handla om ogräsrensning i rabatter och parker. Du arbetar i arbetslag.

Jobba med ungdomsfrågor!

Var med och utveckla Oskarshamns kommun så att kommunen blir bättre och bättre att leva i. Utifrån LUPP-resultaten är du med och tar fram förslag till aktiviteter. Arbetet kommer innebära att du jobbar tillsammans med andra ungdomar både i och utanför kommunen, vuxna handledare, analyserar och väljer arbetssätt.

Här nedan följer ett axplock av några av kommunens föreningar

Påskallaviks Båtklubb

Arbetsuppgifterna kan handla om ta emot och informera gäster om service, tider, sevärdheter med mera. Samt städning och enklare sysslor i hamnen.

Djurskyddet, Oskarshamn

Arbetsuppgifterna är att vara med i den dagliga verksamheten på katthemmet. Kan handla om att fylla på matskålar, umgås med katterna, samt städning.

Bockara Goif

Arbetsuppgifterna kan handla om skötsel av idrottsplatsen i Bockara.

Oskarshamns tennisklubb

Arbetsuppgifterna kan handla om enklare renovering, måleriarbete, lättare lokalunderhåll och trädgårdsarbete.

Oskarshamns Sjöfartsförening

Arbetsuppgifterna kan handla om att hålla Båt- och Maskinmuseet öppet så att turister och Oskarshamnare kan få ta del av föreningens intressanta samlingar.

Pelargon Oscar

Arbetsuppgifterna kommer att vara vanligt caféarbete, sätta fram och ta undan bord på terrassen, plocka fram bröd, ställa i ordning kaffekoppar, brygga kaffe/te, fylla på läskkylen, plocka disk, diska, serva kunder, sälja glass.