Om Oskarshamns kommun

Invånare: Cirka 27 000 personer
Yta: 1 054 kvadratkilometer, varav skog 912, odlad åkermark 37 och tätortsbebyggelse cirka 13.
Fastlandskust: Total längd är 32 mil
Öar i havet: 5 429 vars stränder mäter 117 mil
Största ö: Runnö med 589 hektar
Sjöar: 553 stycken
Naturreservat: 20, varav Misterhults naturreservat är kommunens och även länets största med 8 522 hektar
Nationalpark: Blå Jungfrun i Kalmarsund. Den bildades 1926 och utvidgades 1988. Ön kallas också "Blåkulla" och är en av Sveriges mest sägenomspunna.

År 2009 antog kommunfullmäktige visionen " Oskarshamn - ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet".

Är du intresserad av information om befolkningsstatistik, inkomster, arbetsmarknad och liknande hittar du det i kommunfakta från Statistiska centralbyrån (SCB) som vi köper in varje år.