Om Oskarshamns kommun

Invånare: Cirka 27 000 personer
Yta: 1 054 kvadratkilometer, varav skog 912, odlad åkermark 37 och tätortsbebyggelse cirka 13.
Fastlandskust: Total längd är 32 mil
Öar i havet: 5 429 vars stränder mäter 117 mil
Största ö: Runnö med 589 hektar
Sjöar: 553 stycken
Naturreservat: 20, varav Misterhults naturreservat är kommunens och även länets största med 8 522 hektar
Nationalpark: Blå Jungfrun i Kalmarsund. Den bildades 1926 och utvidgades 1988. Ön kallas också "Blåkulla" och är en av Sveriges mest sägenomspunna.

Är du intresserad av information om befolkningsstatistik, inkomster, arbetsmarknad och liknande hittar du det i kommunfakta från Statistiska centralbyrån (SCB) som vi köper in varje år.